orly edukacji 2021

Własna
baza
szkoleniowa

W jej skład wchodzi własny park maszynowy, poligon do zajęć praktycznych oraz nowoczesne sale wykładowe. Wysoki poziom szkoleń gwarantuje doświadczona kadra wykładowców i instruktorów, umiejąca przekazać zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Szkolenia i kursy na maszyny budowlane oraz drogowe Gorzów Wlkp.

Najczęściej Zadawane Pytania - FAQ

Do obsługi koparkoładowarek wymagana jest jedna klasa uprawnień tj. klasa trzecia.

Tak. Można obsługiwać koparki jednonaczyniowe do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowe do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.

Kurs trwa 5-6 tygodni.

Uprawnienia operatorów maszyn do robót ziemnych oraz drogowych są bezterminowe.

Egzamin odbywa się w siedzibie Ośrodka w Gorzowie Wlkp., ul. Zielona 29.

Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadza opublikowane 9 stycznia 2018 roku Rozporządzenie to zniesienie imiennych zezwoleń na wózki jezdniowe – te osoby, które zrobiły kurs nie zakończony potwierdzeniem kwalifikacji przed komisją UDT i poruszały się na wspomnianych imiennych zezwoleniach, będą musiały w najbliższych latach uzupełnić kwalifikacje. Zgodnie z nowym rozporządzeniem tylko uprawnienia UDT dają terminowe prawo do legalnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

a) Wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
b) Wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.
c) Wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Kurs trwa ok. 2 tygodni.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia następuje w na podstawie wniosku, który należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia. W przypadku osób posiadających zaświadczenia dotychczas bezterminowe, wydane do dnia 1 czerwca 2019 r. wniosek taki musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy przed dniem 1 stycznia 2024 r. Wówczas ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat – w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia.

Osoba ubiegająca się o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego powinna złożyć stosowny wniosek oraz spełniać poniższe warunki:
– wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat
– złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności.