Kurs na kierowcę operatora wózka jezdniowego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

Szkolenie przeprowadzamy według programu uzgodnionego z UDT w Gorzowie Wlkp.

Program obejmuje wiadomości o dozorze technicznym, typy stosowanych wózków, budowę wózków, czynności kierowcy przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem prac i po pracy z wózkami, czynności kierowcy w czasie pracy wózkami, zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, zagadnienia z zakresu BHP, p.poż. i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz praktyczną naukę jazdy.

Egzamin przeprowadzany jest przez UDT.

Posiadamy własny park maszynowy oraz plac manewrowy.

Operator posiada uprawnienia na wszystkie kategorie wózków.

Uprawnienia terminowe.

Kurs na kierowcę operatora wózka jezdniowego z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem