Kurs na operatora ładowarki jednonaczyniowej, klasa I

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora ładowarek jednonaczyniowych w zakresie I klasy uprawnień.
Kurs przeprowadzamy zgodnie z programem opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka przy ul. Zielonej 29 w Gorzowie Wlkp. Zajęcia praktyczne realizowane są na maszynach o masie całkowitej do 20 ton oraz powyżej.

Po ukończonym kursie absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu a po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego otrzymuje uprawnienia do obsługi koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień w formie książki operatora, która jest ważna bezterminowo.

Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się na miejscu.

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.

kurs na operatora żurawi hds gorzów