Kurs prawa jazdy kategorii B

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B w sposób nie zagrażający  bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego przez wyposażenie tych osób  w wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu zawartej w stosownych przepisach regulujących uzyskiwanie w/w uprawnień.

Kurs kończy się egzaminem  państwowym, zdawanym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.