Kurs na operatora żurawi przeładunkowych HDS

  1. Kurs przeprowadzamy na podstawie programu nauczania opracowanym w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
  2. Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących żurawie przeładunkowe kategorii II Ż.
  3. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych.
  4. Zajęcia trwają 34 godziny w tym 12 godzin zajęcia praktyczne.
  5. Posiadamy własny park maszynowy oraz plac manewrowy.
kurs na operatora żurawi hds gorzów