Obsługa suwnic i cięgników (sterowanych z poziomu roboczego, sterowanych z kabiny)

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji do obsługi suwnic i cięgników.

Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne  odbywają się na terenie Ośrodka przy ul. Zielonej 29 w Gorzowie Wlkp.

Egzamin przeprowadzany jest przez Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim

Posiadamy własny park maszynowy oraz plac manewrowy.