Kurs na kierowcę operatora wózka widłowego (też specjalizowanego)

Szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym (wózki widłowe).

 1. Program obejmuje szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowych w wózkach widłowych wyposażonych w te urządzenia oraz szkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych (wózkach widłowych) unoszących z napędem elektrycznym.

2. Posiadamy własny park maszynowy oraz plac manewrowy.

3. Egzamin przeprowadzany jest przez UDT.

4. Uprawnienia terminowe

kurs na wózek widłowy gorzów