Kurs na operatora koparkoładowarki, kl. III

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparkoładowarek.
Kurs przeprowadzamy zgodnie z programem opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne odbywają się na terenie Ośrodka przy ul. Zielonej 29 w Gorzowie Wlkp.
Po ukończonym kursie absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu a po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego otrzymuje uprawnienia do obsługi koparkoładowarek w formie książki operatora, która jest ważna bezterminowo.

Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się na miejscu.

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia wtej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.

Oferujemy szkolenie dla:

• pracowników kierowanych przez firmy,
• Urzędów Pracy,
• indywidualne.

Cena kursu obejmuje:

• szkolenie teoretyczne i praktyczne,
• opłatę egzaminacyjną,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• badanie lekarskie.

Program obejmuje szkolenie w zakresie:

• użytkowanie eksploatacyjne,
• dokumentacja techniczna,
• bezpieczeństwo i higiena pracy,
• podstawy elektrotechniki,
• silniki spalinowe,
• elementy hydrauliki,
• budowa koparko – ładowarek,
• technologia robót,
• zajęcia praktyczne.

kurs koparko-ładowarka Gorzów
kurs na operatora koparko ładowarki Gorzów Wlkp.