Kurs na obsługę przecinarek do nawierzchni dróg ,klasa III

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji do obsługi przecinarek do nawierzchni dróg.

Kurs przeprowadzamy zgodnie z programem opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne  odbywają się na terenie Ośrodka przy ul. Zielonej 29 w Gorzowie Wlkp.

Po ukończonym kursie absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia kursu a  po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego otrzymuje uprawnienia do obsługi przecinarek do nawierzchni dróg  w formie książki operatora, która jest ważna bezterminowo.

Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się na miejscu.

  1. Kurs przeprowadzamy na podstawie programu nauczania opracowanym w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.
  2. Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących żurawie przeładunkowe kategorii II Ż.
  3. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych.
  4. Zajęcia trwają 34 godziny w tym 12 godzin zajęcia praktyczne.
  5. Posiadamy własny park maszynowy oraz plac manewrowy.
kurs na operatora żurawi hds gorzów