logo Instytutu

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel./fax: 22 853 81 15
www.imbigs.org.pl

Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
tel. 22 57 22 100
fax: 22 822 72 09
http://www.udt.gov.pl

SEKA S.A.
ul.Kosynierów Gdyńskich 82, VII piętro, pok. 714
(Budynek Hotelu Mieszko)
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 737 46 20
http://www.seka.pl