Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej, do 25 ton, klasa III

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.

Kurs przeprowadzamy zgodnie z programem opracowanym przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 

Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne  odbywają się na terenie Ośrodka przy ul. Zielonej 29 w Gorzowie Wlkp.

Po ukończonym kursie absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia kursu a  po zdaniu egzaminu przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego otrzymuje uprawnienia do obsługi koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień w formie książki operatora, która jest ważna bezterminowo.

Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się na miejscu.

kurs koparka Gorzów
szkolenie na koparkę gorzów wlkp