Kurs na wózek jezdniowy z wysięgnikiem kategorii I WJO

Wielozadaniowy wymiennik osprzętu – Ładowarka teleskopowa 

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do obsługi ładowarek wysięgnikowo-teleskopowych.

Kurs przeprowadzamy wg programu uzgodnionego z UDT w Gorzowie Wlkp

Program zajęć obejmuje wykłady teoretyczne z zakresu:  budowy urządzenia, czynności obsługowych i sposobu prawidłowej eksploatacji, przepisów dozoru technicznego i zasad bezpiecznej pracy żurawiem oraz cyklu ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne  odbywa
się na terenie Ośrodka przy ul. Zielonej 29 w Gorzowie
Wlkp
.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Dozoru Technicznego. Uprawnienia terminowe

Oferujemy szkolenie dla:

  • pracowników kierowanych przez firmy
  • Urzędów Pracy
  • indywidualne 
kurs ładowarka teleskopowa gorzów wlkp.