Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.

(Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm.

PROSZĘ PRZEJŚĆ DO WYBRANEGO KURSU...

KOPARKOŁADOWARKI, WSZYSTKIE, KLASA TRZECIA

KURS PODSTAWOWY
(koparkoładowarki)

2600 zł

KURS ROZSZERZONY
(np. koparkoładowarki + koparki lub ładowarki)

3800 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy.
Czas trwania:

Kurs podstawowy - 134 godz.

Kurs rozszerzony - 134 godz.

Kurs podstawowy + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 52 godz.
 • Kurs rozszerzony – 52 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 82 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs rozszerzony – 82 godz.+ liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób. 
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny. 
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu,uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparko-ładowarek wszystkich typów oraz wpis w książce operatora.
Cel kursu:
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień. 
 • Klasa III obejmuje wszystkie koparkoładowarki. 
 • Kurs na koparkoładowarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE, DO 25 TON, KLASA TRZECIA

KURS PODSTAWOWY
(ładowarki)

2600 zł

KURS ROZSZERZONY
(np. ładowarki + koparkoładowarki lub koparki)

3800 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy.
Czas trwania:

Kurs podstawowy - 134 godz.

Kurs rozszerzony - 134 godz.

Kurs podstawowy + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 52 godz.
 • Kurs rozszerzony – 52 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 82 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs rozszerzony – 82 godz.+ liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób. 
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny. 
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu,uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparko-ładowarek wszystkich typów oraz wpis w książce operatora.
Cel kursu:
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje koparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 25 ton.
 • Kurs na koparkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE, DO 20 TON, KLASA TRZECIA

KURS PODSTAWOWY
(koparki)

2600 zł

KURS ROZSZERZONY
(np. koparki + koparkoładowarki lub ładowarki)

3800 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy.
Czas trwania:

Kurs podstawowy - 134 godz.

Kurs rozszerzony - 134 godz.

Kurs podstawowy + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 52 godz.
 • Kurs rozszerzony – 52 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 82 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs rozszerzony – 82 godz.+ liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób. 
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny. 
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu,uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparko-ładowarek wszystkich typów oraz wpis w książce operatora.
Cel kursu:
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje ładowarki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 20 ton.
 • Kurs na ładowarkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

KOPARKI JEDNONACZYNIOWE, WSZYSTKIE, KLASA PIERWSZA

KURS PODSTAWOWY
(kurs podstawowy dla osób, które posiadają klasę III)

2600 zł

KURS ROZSZERZONY
(dla osób, które nie posiadają klasy III)

3800 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy.
Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 16 godz.
 • Kurs   klasa III. plus klasa I.- 68 godz.

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 25 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs klasa III. plus klasa I.- 107 godz. dla grupy 10 osób.
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy I (wszystkie typy), wpis w książce operatora.
Cel kursu:
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień.
 • Klasa I uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości koparek jednonaczyniowych.
 • Kurs na koparkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE, WSZYSTKIE, KLASA PIERWSZA

KURS PODSTAWOWY
(kurs podstawowy dla osób, które posiadają klasę III)

2600 zł

KURS ROZSZERZONY
(dla osób, które nie posiadają klasy III)

3800 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy.
Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 16 godz.
 • Kurs   klasa III. plus klasa I.- 68 godz.

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 25 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs klasa III. plus klasa I.- 107 godz. dla grupy 10 osób.
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora ładowarek jednonaczyniowych klasy I (wszystkie typy), wpis w książce operatora.
Cel kursu:
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień.
 • Klasa I uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości ładowarek jednonaczyniowych.
 • Kurs na ładowarkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

PRZECINARKI DO NAWIERZCHNI DRÓG, KLASA TRZECIA, WSZYSTKIE

Cena kursu

1700 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne : 22 godz. 
 • Zajęcia praktyczne: 14  godz. dla grupy 10 osób.
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora przecinarek do nawierzchni dróg, klasa trzecia, wszystkie, wpis w książce operatora.
Cel kursu:
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym w zakresie III klasy uprawnień.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

WALCE DROGOWE, KLASA II., WSZYSTKIE

Cena kursu

2100 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora.
 • Serwis kawowy.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne: 52 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 50 godz. dla grupy 10 osób.
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora walców drogowych,klasa II. wpis w książce operatora.
Cel kursu:
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu operatora walców drogowych, klasa II.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

OPERATOR NARZĘDZI UDAROWYCH RĘCZNYCH, BEZ KLASY

Cena kursu

do uzgodnienia

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne. 
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN  
 • Serwis kawowy.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne: 34 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 10  godz. dla grupy 10 osób.
Organizacja kursu:
 •  
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).
Cel kursu:
 • zdobycie przez uczestników kursu „Operator narzędzi udarowych ręcznych” kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę narzędziami udarowymi ręcznymi. 
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

OPERATOR ZAGĘSZCZAREK I UBIJAKÓW WIBRACYJNYCH, BEZ KLASY

Cena kursu

do uzgodnienia

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne. 
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN  
 • Serwis kawowy.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne: 34 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 10  godz. dla grupy 10 osób.
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).
Cel kursu:
 • Zdobycie przez uczestników kursu „Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę zagęszczarkami i ubijakami wibracyjnymi
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń poddozorowych.
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH

Cena kursu

1900 zł

Cena obejmuje:
 • Wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne. 
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy.
 • Serwis kawowy.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne: 22 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 10  godz.
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy 
 • Kurs kończy się egzaminem  państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim
Cel kursu:
 • zdobycie przez uczestników kursu uprawnień  do nabycia kwalifikacji do wykonywania obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

OBSŁUGA ŻURAWI SAMOJEZDNYCH

Cena kursu

3000 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy.
 • Serwis kawowy.
 • Zajęcia teoretyczne: 30 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 15 godz.
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Zdobycie przez uczestników kursu uprawnień do nabycia kwalifikacji do wykonywania obsługi żurawi samojezdnych.
 • Ukończone 18 lat
 • Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne: 30 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 15  godz.
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy 
 • Kurs kończy się egzaminem  państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim
Cel kursu:
 • zdobycie przez uczestników kursu uprawnień  do nabycia kwalifikacji do wykonywania obsługi żurawi samojezdnych
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

OBSŁUGA SUWNIC I CIĘGNIKÓW
(sterowanych z poziomu roboczego, sterowanych z kabiny)

Cena kursu

1800 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne. 
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy.
 • Serwis kawowy.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne: 27 godz. 
 • Zajęcia praktyczne: 12 (16)  godz.
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy 
 • Kurs kończy się egzaminem  państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim
Cel kursu:
 • zdobycie przez uczestników kursu uprawnień  do nabycia kwalifikacji do wykonywania obsługi suwnic i cięgników.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH
(stacjonarnych, przewoźnych, przejezdnych, samojezdnych)

Cena kursu

1750 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy.
 • Serwis kawowy.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne: 25 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 10  godz.
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim.
Cel kursu:
 • zdobycie przez uczestników kursu uprawnień  do nabycia kwalifikacji do wykonywania obsługi podestów ruchomych.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM

Cena kursu

1750 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne. 
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy.
 • Serwis kawowy.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne: 41 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 10  godz.
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim.
Cel kursu:
 • zdobycie przez uczestników kursu uprawnień  do wykonywania obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osoba obsługującą podnoszona wraz z ładunkiem.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYŁĄCZENIEM WÓZKÓW Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKÓW Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM

Cena kursu

1450 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne. 
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy.
 • Serwis kawowy.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne: 48 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 19  godz.
Organizacja kursu:
 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy 
 • Kurs kończy się egzaminem  państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim
Cel kursu:
 • zdobycie przez uczestników kursu uprawnień  do wykonywania obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków  z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
Wymagania:
 • ukończone 18 lat, 
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

Szkolenia z zakresu prawa jazdy.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz.U. 2018 r. poz. 1885.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 3 - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B

Cena kursu

2500 zł

Cena obejmuje:
 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy.
 • Serwis kawowy.
Program kursu:
 • Zajęcia teoretyczne: 30 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 30 godz.
Organizacja kursu:
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy 
 • Kurs kończy się egzaminem  państwowym, zdawanym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
Cel kursu:
 • Przygotowanie  kandydatów  ubiegających  się o  uprawnienia  do kierowania  pojazdem kat.  B  w  sposób  nie zagrażający  bezpieczeństwu  i porządkowi  ruchu  drogowego  przez  wyposażenie  tych osób  w  wiedzę  i  umiejętności  ujęte  w  charakterystyce  absolwenta  kursu  zawartej  w stosownych  przepisach  regulujących  uzyskiwanie  w/w  uprawnień.
Wymagania:
 • Ukończone 18 lat  (zgoda rodziców  lub  opiekuna, jeżeli  nie  ukończyła 18 lat),
 • Szkolenie  może  być  rozpoczęte  do  3  miesięcy  przed  uzyskaniem  wymaganego  przepisami wieku,
 • Orzeczenie lekarskie o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do kierowania pojazdem.